ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
ถ.เมืองพล-โคกสี   ตำบลโนนข่า  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 043-418240


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน