ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
ถ.พล-โคกสี   ตำบลโนนข่า  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 043-418240 เบอร์โทรสาร 043-418240
Email : nonkhawittaya@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/NKW.61


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน