คณะผู้บริหาร

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น

นายก่อกุศล วรรณพฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจตุพล​ นนทะบูรณ์​
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ คำแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา