กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนตรนภา แก้วกัณฑ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวยศธร เทือกคำซาว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 093-9871932
อีเมล์ : minnying.yt@gmail.com