ภาพกิจกรรม
การประเมิน ติดตาม มาตรการการเปิดเรียนสำหรับโรงเรียน รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายภูดิท วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการประเมิน ติดตาม มาตรการการเปิดเรียน สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ (17 ข้อ) และมาตรการเปิดเรียน ตาม คกก.โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (11 ข้อ) ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ On-Site โดยมี ทีมคณะประเมิน จาก ศธ.และสาธารณสุขเมืองพล ออกมาประเมิน ติดตาม มาตรการเปิดเรียน ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,13:13   อ่าน 144 ครั้ง